Riana Jacobs verkry toelating tot UP
deur Leendert van Oostrum
(2005)


Riane Jacobs (21) is vanoggend (06/01/2005) ingelig dat sy toelating verkry vir studie vir die graad B.Mus aan die Universiteit Pretoria.

 Riane het nie matriek nie. Sy het die laaste ses jaar van haar onderwys tuis, in Bellville en Stutterheim, van haar ouers ontvang. Sy het wel die volgende prestasies behaal:

 Tydens haar tuisonderwys het sy aan die Wiskunde-Olimpiade deelgeneem en onder die eerste tien kandidate landwyd ge-eindig ('n buitengewone prestasie).

Riane het die Amerikaanse SAT- toetse voltooi. Daarin het sy in Engels beter presteer as 81% en in Wiskunde beter as 96% van alle Amerikaners wat universiteit toe gaan. (Die toets word normaalweg net in Engels en Wiskunde of in Engels en Wetenskap afgeneem.)

Sy het haar finale eksamens in Tjello en Klavier afgelę, sowel as die Graad 6-eksamen in teorie (Graad 6 is die ekwivalent van die teorie wat in die BMus-graad bestudeer word.)

Riane het twee jaar suksesvol per korrespondensie studeer aan die Whitefield College, 'n ongeakkrediteerde Christencollege in die VSA.

Sy is lid van die Barok-orkes van die Universiteit van Pretoria.

Sy is aktief in Christelike jeugwerk en konsentreer op VIGS-bestryding onder jeugdiges in die townships rondom Pretoria.

 Riane en haar ouers het, met die steun van die Pestalozzi Trust, die Musiekdepartement van UP en ander goedgesinde UP-personeel, die afgelope vier maande deur die doolhof van administratiewe beletsels geworstel. Ten spyte van herhaalde weierings deur die Matrikulasieraad en die universitetisadministrasie het sy uiteindlik daarin geslaag om die roete vir alternatiewe toelating te aktiveer.

 Die Dekaan van Geesteswetenskappe het Riane voowaardelik tot die studie toegelaat ingevolge die maatreëls vir Dekaansdiskresie. Sy moet nog die (baie basiese) toelatingseksamen van die UP voltooi (ook die meeste applkante wat wel matriek het moet deesdae daardie toetse slaag). Daarna word sy voorwaardelik vir een jaar toegelaat. Indien sy haar studie gedurende die eerste jaar suksesvol voltooi sal sy deur die meganisme van die "Senaatsdispensasie" volle toelating verkry.

 Hierdie is die eerste geval waarvan ons weet waarin ons kan toon dat die wettige megansimes vir alternatiewe toelating tot universiteite inderdaad deur tuisleerders gebruik kan word.