Tuisleerlinge vaar baie beter
(30 Januarie 2004)

Die basiese geletterdheid en syfervaardighede van leerlinge wat tuis onderrig word, is baie beter as dié van leerlinge in openbare skole. Dít is een van die bevindings in 'n studie wat me. Dierdré Bester, 'n Pretoriase onderwyseres, vir haar meestersgraad aan Unisa gedoen het.

Die basiese geletterdheid en syfervaardighede van leerlinge wat tuis onderrig word, is baie beter as dié van leerlinge in openbare skole.

Dít is een van die bevindings in 'n studie wat me. Dierdré Bester, 'n Pretoriase onderwyseres, vir haar meestersgraad aan Unisa gedoen het.

Bester het die universiteit se raadsmedalje gekry vir haar tesis oor tuisonderrig. Die tema van haar verhandeling is "Die effek van tuisskoling op die sosiale ontwikkeling en akademiese prestasie van die pre-adolessent".

Sy het in haar studie bevind die tuisleerlinge in gr. 4 is gemiddeld 90,5% geletterd, teenoor die 48,1% van leerlinge in openbare skole. Tuisleerlinge se gemiddelde persentasie vir syfervaardighede is 82,4% teenoor die 30,02% van dié in openbare skole.

Tuisleerlinge se vaardighede in lewensoriëntering is ook baie beter (81,7%) as dié van leerlinge in openbare skole (47,11%).

Bester het die sogenaamde MLA-toets gebruik om die akademiese standaard van tuisleerlinge met dié van hul eweknieë in openbare skole te vergelyk. Dit is dieselfde toets wat die onderwysdepartement, Unesco en Unicef gebruik het om die prestasie van gr. 4-leerlinge in openbare skole te meet. Altesame 166 tuisleerlinge is by haar studie betrek.

Volgens Bester kan die gevolgtrekking gemaak word dat die akademiese prestasie van tuisleerlinge aansienlik hoër is as dié van leerlinge in openbare skole. "Dit lyk of tuisleerlinge nie akademies benadeel word nie, maar eerder bevoordeel word."

Om tuisleerlinge se sosiale ontwikkeling te meet, is onderhoude met hulle gevoer en hulle moes vraelyste voltooi. "Uit die resultate lyk dit of tuisleerlinge gemiddeld tot goed aangepas is.

"Dit was duidelik dat hul ouers baie moeite doen om hulle gereeld met ander kinders in aanraking te bring," meen Bester.

Sy meen haar navorsing bevestig dat tuisleerlinge nie akademies of sosiaal benadeel word nie. "Die voorbehoude wat die onderwysdepartement rondom tuisonderrig het, behoort opgehef te word sodat die leerlinge meer geredelik registreer kan word," het sy gesê.